Un proiect de decizii în acest sens va fi propus spre aprobare Consiliului orășenesc Cahul la ședința din 23 februarie.

Astfel, printre cele mai importate investiții pentru anul 2017 se propun:

Executarea lucrărilor de reparație a Pieţei Independenţei şi a străzilor adiacente din or.Cahul - 4267,0 mii lei;

- Executarea lucrărilor de reparație a Parcului Central „Grigore Vieru” prin amenajarea parcărilor dinspre str.31 August şi str.L.Tolstoi - 1594,8 mii lei;

- Executarea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare pe str.M.Kogălniceanu 97- 126 (proiect cofinanțat din Fondul Ecologic Naţional) și str.I.Neculce – 296,0 mii lei;

- Procurarea unității de transport pentru Grupul de salubrizare şi amenajare a teritoriului or.Cahul - 350 mii lei;

- Executarea lucrărilor de proiectare a sistemului de evacuare a apelor pluviale din curtea blocului locativ de pe str.C.Negruzzi, 28, și străzile adiacente - 200,0 mii lei;

- Procurarea utilajului pentru lucrări de marcaj rutier, indicatoare rutiere și materiale pentru marcaj – 320,0 mii lei;

- Efectuarea lucrărilor de reparație a podului din s. Cotihana - 480,0 mii lei;

- Executarea lucrărilor de pavare a trotuarelor de pe str.Doinelor pînă la str.Păcii (pe ambele părţi) şi pînă la gimnaziul „S.Rahmaninov”(pe o parte) - 1300,0 mii lei;

Totodată, se propune de reparat următoarele segmente de drum din oraș:

- str.M.Frunze (segment integral între str.31 August - str.B.P.Hasdeu) - Drum de acces spre blocurile locative (segmente integrale între str.Ștefan cel Mare – str.Tineretului);

- Drum de acces, segment integral de la str.V.Stroescu pînă la Școala primară „A.Mateevici” ;

- Drum de acces la blocul locativ de pe str.Tineretului, 10/1, și str.M.Frunze, 50;

- Amenajarea parcării auto pe str.B.P.Hașdeu (intersecție cu str.M.Frunze, vis a vis de grădiniţa de copii nr.8).

De menționat că, potrivit site-ului Agenției Achiziții Publice, cel puțin 2 concursuri de achiziții publice au fost desfășurate. Este vorba de lucrări de reparație a Pieței Independentei si a străzilor adiacente din or. Cahul, în valoare totală de 5.071.205 lei, înregistrat la 17 noiembrie 2016și executarea lucrărilor de reparație a Parcului Central „Grigore Vieru” prin amenajarea parcărilor dinspre str.31 August şi str. L. Tolstoi, contract în sumă de 1.590.249 lei, înregistrat la 10 februarie curent.