Din data de 17 iulie 2017, pe terenurile satului Crihana Veche, amplasate în zona Aeroportului Internațional Cahul are loc expediția arheologică a Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei a cărei scop este cercetarea tumulel

La expediție participă cercetători din Republica Moldova și România dar și studenți ai Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul.

„Anul acesta suntem la a patra campanie de cercetări arheologice. Pentru început au fost marcați tumulii are urmează a fi cercetați cu ajutorul topografilor geodezi, dat fiind faptul că aceste movile nu pot fi văzute cu ochiul liber, pot fi semnalate  doar cu ajutorul imaginilor din satelit sau imaginilor aeriene.  Astfel, am trasat 9 tumule care urmează a fi cercetate. Până la moment am cercetat 4 movile care ne-au dat vestigii arheologice destul de frumoase, dar este important mai mult cercetarea acestor complexe care sunt într-o stare de degradare continuă dat fiind faptul că suprafața acestei necropole este prelucrată agricol an de an și respectiv avem un risc mare ca în următorii 3 -4 ani această necropolă să fie distrusă de lama plugului, și prin aceste cercetările încercăm să scoatem în afara pericolului vestigiile funerare din acest punct” ne-a declarat Ion Ciobanu, arheolog.

Totodată, domnul Ciobanu ne-a comunicat că de la începutul cercetărilor acestei necropole au decopertate și cercetate 7 morminte.  O parte dintre aceste morminte au fost jefuite, au avut loc  intervenții încă în vechime, iar mormintele secundare, care au fost depuse mai târziu, au fost păstrate intact, scheletele umane fiind în poziție anatomică și respectiv au avut parte și de vestigii foarte importante.

„Avem o descoperire frumoasă, mormântul unui războinic scit,  care a ajuns pe aceste meleaguri pe la mijlocul secolului IV î.h. De unde am dedus că este un războinic? Aceasta reiese din faptul că a fost înmormântat cu spadă și un vârf de lance care s-au păstrat până astăzi. Gradul de conservare lasă de dorit, noi am încercat a întreprinde toate măsurile pentru păstrarea vestigiilor respective, ca să nu degradeze la intrarea în contact cu aerul” a mai adăugat domnul Ciobanu.

De asemenea, arheologii susțin că după ce vor fi cercetare vestigiile, vor fi restaurate și vor fi expuse în muzeul satului Crihana Veche, muzeu ce urmează a fi deschis în timpul apropiat, mai ales că cercetări a necropolelor nu au mai fost efectuate de circa 25 de ani, tumuli fiind cercetați doar în cazul când sunt depistate o dată cu construcția drumurilor sau a unor construcții tehnice. Aceasta se face pentru a salva vestigiile.

„Pentru istoric, aceste vestigii sunt o părticică mică dintru-un mozaic al istoriei naționale, făcând cercetările arheologice aici completăm acel tabel istoric, în cazul nostru orice complex  funerar, orice vestigiu descoperit în cadrul tumulelor vin sa completeze acea cunoștință despre istoria în general și în special pentru zona Prutului de Jos” a punctat domnul arheolog Ciobanu.

Totodată, expediția arheologică reprezintă o oportunitate pentru colaborarea bilaterală dintre Republica Moldova și România în acest domeniu: „Colaborarea este foarte importantă pentru că plecând de la pași mici, cum este pe acest șantier arheologic, se pot face ulterior parteneriate pentru cercetări de o anvergură mai mare, se poate de cercetat civilizația scitică de pe ambele maluri ale Prutului, colaborarea se poate extindere nu doar la nivelul specialiștilor dar să fie extinsă la nivel de instituții, la nivel național”.  Acestea ne-au fost declarate de Ciprian Cătălin  Azanu de la Muzeul Județean „Stefan cel Mare” din Vaslui.

Până la finisarea expediției arheologice, urmează a fi cercetate încă 5 movile, să fie documentate mormintele și extrase vestigiile. O dată ajunse în laborator, specialiștii vor cerceta oasele descoperite pentru a stabili vârsta acestora și a colecta mai multe informații despre modul în care au trăit acești oameni și care a fost cauza decesului.