Despre aceasta sunt anunțați părinții care își aduc copii la grădinițele din Cahul.

Sistarea activității instituțiilor de învățământ preșcolar este reglementată de Ministerul Educației în „Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie”.

Astfel, una dintre principalele prevederi ale Regulamentului este instituirea unei vacanțe, de cel mult 42 de zile, în perioada de vară. Perioada concretă în care instituțiile de învățământ nu vor activa urmează să fie stabilită în urma consultării cu părinții și aceasta va fi afișată cu cel puțin 30 zile înainte de data începerii.

Proiectul Regulamentului a fost consultat cu și avizat de către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, precum și Centrul Național Anticorupție pentru expertizare anticorupție. Regulamentul a fost aprobat în ședința Colegiului Ministerului Educației din 22 martie 2016 și transmis Ministerului Justiției pentru coordonare și publicare în “Monitorul oficial”.

Ministerul Educației motivează instituirea unei astfel de „vacanțe” de vară pentru copii prin faptul că se micșorează drastic frecvența copiilor – sub 50%. Doar  în municipiul Chișinău frecvența medie a copiilor în perioada de vară a anului 2016 a constituit per total 51%, iar instituția lucrează la capacitate maximă.

Totodată, In aproape toate raioanele cadrele didactice nu sunt salarizate deloc sau, daca și sunt salarizate, apoi nu și integral, pentru înlocuiri pe perioada concediilor colegilor, dar sunt obligate să substituie colegul, contrar Codului Muncii. Majoritatea APL nici nu planifică resurse financiare pentru înlocuiri – din lipsa acestora, de cele mai multe ori. Problema este mai acută în cazul bucătarilor (mai ales a bucătarilor-șefi care ei singuri sunt responsabili pentru prepararea hranei). În lipsa unei vacanțe pentru întreg personalul, managerii de grădinițe recurg la încălcări de legislație pentru a înlocui un anume post, pentru care fapt sunt sancționați.

De asemenea, În perioada de vară, chiar daca grădinița lucrează, se fac reparațiile curente, miros de vopsea, care este toxică (după cum ne informează specialiștii care au studiat vopseaua ce se comercializează în Republica Moldova) praf, zgomot etc. - și asta in prezența copiilor.

Actualmente, multe primării sistează activitatea instituției de educație timpurie la proprie dorință, pe diverse perioade, de câteva ori pe an, și toamna, și iarna, și primăvara, pentru 1-2 săptămâni, întrerupând procesul educațional și îngrădindu-i personalului din grădiniță dreptul de a se folosi de concediul sindical la decizia proprie, inclusiv concediul integral.

Chiar dacă regulamentul ce urmează a fi intra în vigoare indică perioada de vacanță, reieșind din faptul că fondatori ai instituțiilor de educație timpurie sunt APL de nivelul întâi, acestea, împreună cu administrația instituției urmează să analizeze necesitățile populației de copii de a frecventa instituția de educație timpurie pe perioada de vară și să propună alternative pentru copiii din familii socialmente vulnerabile sau din cele în care părinții sunt încadrați în muncă, ca de exemplu, crearea grupei de serviciu, înscrierea pe perioada vacanței într-o altă instituție din aceeași unitate administrativ-teritorială etc.

Pentru a face mai multă claritate, vă propunem câteva extrase din Regulament:

- Instituţiile de educaţie timpurie funcţionează continuu, pe durata întregului an, cu o vacanță de 42 zile calendaristice în perioada de vară (1 iunie-31 august), timp în care se realizează lucrări de igienizare, de reparaţii curente și/sau capitale sau dezinsecţie cu acordarea concediilor personalului instituției conform Codului muncii. Instituțiile de educație timpurie își sistează activitatea și în perioada sărbătorilor legale.

- În situații speciale, cum ar fi demararea unor proiecte investiționale, ce presupun lucrări de reparații capitale neplanificate, care necesită un timp mai îndelungat, instituția de educație timpurie își poate sista activitatea – integral sau parțial – și pe parcursul anului, cu consultarea OLSDÎ. APL și administrația instituției informează părinții, sindicatele profesionale, personalul angajat, asigură măsurile de protecție socială a colaboratorilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

- Perioada de vacanţă se stabilește in urma consultării parinților/reprezentanților legali ai copiilor sau a comitetului de părinți, după caz, și se afişează de către conducerea instituției la loc vizibil cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acesteia.

- În perioada sistării activității instituției, APL şi conducerea, la necesitate, iau măsuri de asigurare a copiilor neîncadraţi contactând instituții apropiate, din raza unității administrativ-teritoriale respective, care funcţionează în perioada respectivă şi pot prelua aceşti copii, sau oferă părinților alte alternative.

- Durata anului de studii în educația timpurie este de 12 luni – de la 1 septembrie până la 31 august cu respectarea vacanței, a perioadei de însănătoșire și adaptare a copiilor mici/nou veniți.

Chiar dacă aceste măsuri vin să reglementeze  perioadele de pauză în procesul educațional în cadrul grădinițelor pentru copii, care erau făcute și până la moment, dar și să asigure protecția copiilor de efectele negative ale procedurilor de pregătire pentru un nou an școlar, părinții nu sunt la fel de entuziasmați.

Cahulenii au început o dezbatere la subiect pe o rețea de socializare. Unii susțin modificarea făcută de minister i-ar alții se întreabă ce vor face cu copii în aceste 42 de zile.

„Asta-i culmea prostiei...îmi e și frică să mă gândesc cum ne vom descurca...”, „Era vorba de o grădiniță deserviciu totuși...pentru social-vulnerabili...care și așa nu frecventează...”, „Căci de fapt, ferice de acei copii care se bucura de prezența buneilor, de acele Mame care nu sunt constrânse de situația financiară și își pot permite să se elibereze de la lucru sau să angajeze bona... Dar toți ceilalți au de suferit 42 de zile de vară”, „Păi și acei părinți care cresc singuri copii ce fac ? Închiriază un al doilea părinte timp de 42 de zile ? Și dacă toți o să își ia concediu pe aceasta perioadă pentru a sta acasă cu copilul, cine o să lucreze? Sau poate îi luăm la muncă cu noi ?” sunt doar câteva din comentariile părinților indignați de situația dată.

Pe de altă parte, sunt și persoane care susțin această inițiativă: „Educatorii au și ei nevoie de puțină vacanță. Credeți că este așa de ușor să lucrezi cu câte 20-25 de copii in fiecare zi? Mai ales dacă sunt mici ... Sunt bone”, „Eu salut această hotărâre , și salut și mamele care nu fac atâta tam-tam. Unii părinți, dac-ar fi posibil, și noaptea iar lasă (pe copii la grădiniță n.r.) am avut și așa situații”.