Fundația Est-Europeană împreună cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare implementează proiectul ”Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale”.

Scopul general al proiectului este de a îmbunătăți viața celor mai marginalizate grupuri de persoane prin politici publice mai incluzive. Acest proiect este realizat din resursele financiare oferite de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova și de Guvernul Suediei.

O componentă a proiectului ține să consolideze capacitățile ONG-lor și ale Autorităților Publice Locale în domeniul bunei guvernări în 3 raioane ale Republicii Moldova: Soroca, Căușeni și Cahul.  Astfel, pentru o mai bună înțelegere și facilitare a interacțiunii dintre comunitate și autoritățile locale/raionale, Fundația Est-Europeană va desfășura a un set de instruiri care vor cuprinde exemple practice, pilotate la nivel național și internațional.

Fiecare instruire va fi desfășurată timp de 1 zi la nivel local (Cahul) în perioada aprilie-iunie 2018 și va cuprinde următoarele tematici:

·  Mecanisme şi instrumente pentru asigurarea transparenței în procesul decizional

·  Instrumente de responsabilizare socială

·  Societate civilă şi activism

·  Mobilizare comunitară

·  Analiza de politici din perspectiva incluziunii sociale

·  Instrumente de influențare a politicilor publice

·  Instrumente de monitorizare a politicilor publice

În urma acestor instruiri, actorii din localități vor beneficia de cunoștințe aplicabile la modul practic,folosind instrumente și mecanisme democratice, inclusiv de sporire a transparenței, responsabilizare socială, mobilizare comunitară etc.Ulterior,Fundația Est-Europeanăşi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare vor oferi granturi pentru sprijinireainițiativelor asociațiilor obștești şi a grupurilor de inițiativă pentru a contribui, prin valorificarea instrumentelor oferite la instruiri, la soluționarea problemelor sociale cu care se confruntă comunitățile din raionaleCahul și Taraclia.Concursul de granturi de mobilizare comunitară se va desfășura în luna iunie 2018.

Toți doritorii de a participa la instruiri sunt rugați să-și exprime intenția de participare la adresa concurs@eef.md până la data de 16 aprilie 2018, în linia de subiect indicați Aplicare instruiri raioaneleCahul și Taraclia.