Termenul limită se referă la persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător.

Astfel, Inspectoratul Fiscal de Stat Cahul reamintește că, Declarația cu privire la impozitul pe venit aferentă anului 2016 se depune până la 25 martie a anului curent.

Pentru persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care practică activitate profesională, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul.

Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc.

Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și a dărilor de seamă – 25 martieanul2017.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, au obligația de a depune Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), (Forma IVAO15) și (Forma UNIF14).

 Contribuabilii, care nu vor depune declarațiile pe venit până la termenul limită stabilit de Codul fiscal, riscă să li se aplice amenzi, potrivitart.260 și,respectiv, art.261 din Codul fiscal, și anume:

Ø  1000 lei, pentru fiecare darea de seamă neprezentată;

Ø  200 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv;

Ø  1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conține informație neautentică;

Ø  amendă egală cu 30% din suma diminuării impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la oficiul fiscal la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).